About / O nas

We are a grassroots anarchist group bringing together individuals from various collectives across Poland and Europe, who oppose the actions of the authorities on the border. The aggression of the authorities is directed against people seeking refuge. As a group we believe that the freedom of movement and of decision where to live is a fundamental human right. Therefore, we do not condone the authorities’ policy of categorising people. We believe that no human being is illegal and solidarity and mutual aid are our response to a system based on xenophobia and contempt for people from different ethnic groups.

Jesteśmy oddolną grupą anarchistyczną skupiającą różne osoby z kolektywów z całej Polski i Europy sprzeciwiającą się działaniom władzy na granicy. Agresja władzy wymierzona jest w osoby poszukujące schronienia. Jako grupa uważamy, że wolność przemieszania się oraz decydowania o swoim miejscu zamieszkania jest jednym z podstawowych praw człowieka. Dlatego, nie ma naszego przyzwolenia na stosowaną przez władzę politykę kategoryzacji ludzi. Wierzymy w to, że żaden człowiek nie jest nielegalny, a solidarność i pomoc wzajemna są naszą odpowiedzią na system oparty na ksenofobii i pogardzie dla osób pochodzących z różnych grup etnicznych.