A year at the border – (counter) report // Rok na granicy – (anty)sprawozdanie

[EN] [PL] Migration management – A comment on the last 12 months at the border. The border in the game of politics It’s been a year since migration once again became the most discussed topic in Poland. We have not seen so many important events unfold in almost a decade. At the anniversary we can […]

Walls, or how Poland joined the use of criminal methods for border protection

[EN] [PL] Walls, or how Poland joined the use of criminal methods for border protection The building of walls is becoming an increasingly common phenomenon, and countries in all regions of the world separate themselves by barriers from their neighbors, explaining such behavior with the need to protect borders. However, in order for such a […]

Kto buduje mur na granicy? Spółki, akcjonariusze, powiązania biznesowe

MUR na granicy polsko-białoruskiej Zleceniodawca i główni wykonawcy Zleceniodawca: Skarb Państwa – Komendant Główny Straży Granicznej Pełnomocnik do spraw przygotowania zapory: Marek Chodkiewicz Do realizacji tego projektu rząd zaangażowował konsorcujm trzech firm: Polimex- Mostostal S.A., Mostostal Siedlce spółka z o.o. i Węglokos S.A., któremu powierzono wykonanie przęseł stalowych, czyli kluczowych elementów bariery. Wykonanie robót budowlanych […]