Kto buduje mur na granicy? Spółki, akcjonariusze, powiązania biznesowe

MUR na granicy polsko-białoruskiej

 

  1. Zleceniodawca i główni wykonawcy

Zleceniodawca: Skarb Państwa – Komendant Główny Straży Granicznej


Pełnomocnik do spraw przygotowania zapory
: Marek Chodkiewicz

Do realizacji tego projektu rząd zaangażowował konsorcujm trzech firm: Polimex- Mostostal S.A., Mostostal Siedlce spółka z o.o. i Węglokos S.A., któremu powierzono wykonanie przęseł stalowych, czyli kluczowych elementów bariery. Wykonanie robót budowlanych Straż Graniczna powierzyła dwóm wykonawcom : spółce akcyjnej Budimex oraz konsorcjum firm Unibep S.A. i Budrex Sp. z o.o.

Koszt inwestycji to około 1,6 mld złotych. W skład tej kwoty wchodzi 1 mld 500 mln zł na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Z raportów zarządów wybranych spółek wynika, że Budimex zaprojektuje i wybuduje zaporę na dwóch pierwszych odcinkach o łącznej długości ponad 105 km, a konsorcjum w składzie Unibep i spółka zależna Budrex – na dwóch kolejnych o łącznej długości 80,7 km.

Wartość oferty Budimexu to ponad 326 mln zł netto, a Unibepu ok. 197,5 mln zł netto. Suma wartości obu ofert to ok. 523,5 mln zł netto.

Co to oznacza w rzeczywistości?

Zabezpieczenie powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie miało 5,5 metra wysokości, z czego 5 metrów będą stanowiły stalowe słupy, które mają być zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu kolczastego. Przy zaporze rozstawione będą także czujniki ruchu oraz kamery (perymetria)
Będzie to tylko jedna z kilku linii ochrony, które powstać mają na odcinku z Białorusią. Pierwsza z nich to aktywna bariera fizyczna, czyli ogrodzenie wyposażone w kabel detekcyjny sygnalizujący wszelkie próby jego naruszenia. Kolejną linię stanowić będą kable detekcyjne, sygnalizujące ruch sejsmiczny poruszającego się obiektu. Trzecią linię stanowić mają natomiast kamery z funkcją wykrywania ruchu.

Mur budowany będzie na 4 odcinkach. Odcinek 1i 2 o długości ponad 100 km , odcinek 3 i 4 o długości ponad 80 km.

Do budowy muru zostanie wykorzystane niemal 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych oraz tyle samo słupów stalowych H240. – Zastosujemy również sto sztuk przęseł z bramkami serwisowymi. Zostaną również wybudowane 22 przęsła z otwieranymi bramkami, które umożliwią migrację zwierzętom .Do budowy zapory zostanie wykorzystanych ponad 50 ton stali.

Link do konferencji Wąsika : https://tvn24.pl/polska/budowa-zapory-na-granicy-polsko-bialoruskiej-kto-zbuduje-mur-szczegoly-umow-nazwy-wykonawcow-5548355

 

Prawo budowlane a mur?

Ustawa zakłada, że do inwestycji nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Przewiduje się też możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy zapory. Wydatki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia pokryją wojewodowie. A biorąc pod uwagę nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw, prace nad zaporą realizowane będą na obszarze objętym szczególną ochroną, a dokładnie m.in. zakazem przebywania, znanym z trwającego obecnie tam stanu wyjątkowego.

Termin zakończenia robót jest ustalony do 150 dni od dnia podpisania umowy, co oznacza okolice połowy czerwca.

  1. Opis spółek będących wykonawcami projektu MUR

Budimex SA

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel.: 22 623 60 00

Budimex SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Najczęściej firma realizuje usługi jako wykonawca generalny, a dotyczą one głównie infrastruktury drogowej, lotniczej, kolejowej i lotniskowej. Poza Polską Budimex SA prężnie działa też na rynku niemieckim, gdzie zajmuje się m.in. produkcją prefabrykatów, elementów żelbetowych i stalowych konstrukcji. Akcje przedsiębiorstwa są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w ramach indeksu Respect).

Większościowym udziałowcem spółki jest holenderska firma Valivala Holdings B.V. Amsterdam, właściciel 55,1 proc. akcji Budimex SA. Z kolei strategicznym inwestorem firmy jest hiszpański koncern Ferrovial.

Akcjonariusze firmy BUDIMEX

Ferrovial Construction International SE 50.15%


Ferrovial Corporation
C/Principe de Vergara, 135. CP 28002
Madrid (Spain)
tel: +34 91 586 25 00
https://www.ferrovial.com/en/contact/

Ferrovial Construction
C/Ribera del Loira, 42. Parque
Empresarial Puerta de las Naciones, CP
28042, Madrid (Spain)
tel: +34 91 300 85 00

Aviva OFE Aviva Santander 8.51%


Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
ul. Inflancka 4b,
00-189 Warszawa,

Nationale Nederlanden OFE 9.21%


Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Pozostali akcjonariusze 28.33%

Akcjonariusz Udział Liczba akcji
OFE PZU Złota Jesień 3.79 % 968 816
OFE Aegon 3.53 % 901 963
OFE MetLife 3.00 % 767 110
OFE UNIQA  3.00 % 764 625
OFE Allianz Polska 2.02 % 516 081
OFE Generali .63 % 414 970
OFE PKO BP Bankowy 1.24 % 316 234
Norges Bank (Government of Norway) .22 % 311 467
TFI Aviva Investors Poland S.A. 1.05 % 268 429
TFI NN Investment Partners S.A. 0.71 % 180 386
OFE Pocztylion Arka 0.43 % 110 198
TFI PKO S.A. 0.41 % 104 043
TFI PZU S.A. 0.34 % 86 593
TFI Skarbiec S.A. 0.34 % 86 068
TFI Santander (d. BZ WBK) S.A. 0.22 % 55 750
TFI Generali Investment S.A. 0.18 % 45 313
TFI Uniqa S.A. 0.18 % 44 702
TFI Allianz Polska S.A. 0.15 % 37 668
TFI Pekao S.A. 0.15 % 37 169
TFI Millennium S.A. 0.07 % 18 756
TFI Investors S.A. 0.07 % 18 736
TFI Ipopema S.A. 0.06 % 14 794
TFI MetLife S.A.
0.05 % 12 244
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) 0.02 % 6 207
TFI Rockbridge S.A. 0.02 % 5 000
Artur Popko 0.02 % 4 062
DFE PKO  0.02 % 4 000
TFI BNP Paribas S.A. 0.02 % 3 981
DFE Nationale-Nederlanden 0.01 % 2 186
TFI AgioFunds S.A. 0.01 % 1 880
TFI Opera S.A. 0.01 % 1 872
DFE Allianz 0.00 % 740
TFI BPS S.A. 0.00 % 573

Skład zarządu firmy Budimex:


Marcin Węgłowski,
Jacek Daniewski,
Cezary Mączk,
Artur Popko
Artur Norbert Pielech


Organ Nadzoru:


Jose Carlos GarridoLestache Rodriguez,
Igor Adam Chalupec,
Marek Michałowski,
Janusz Dedo,
Piotr Swiecki
Danuta Dąbrowska
Juan Ignacio Gaston Najarro
Artur Jarosław Kucharski
Ignacio Aitor Garcia Bilbao
Dariusz Jacek Blocher
Mario Mostoles Nieto

Ferrovial – opis głównego akcjonariusza Budimexu

18 grudnia 1952 – Rafael del Pino y Moreno założyciel
W 2000 roku Rafael del Pino Calvo-Sotelo został mianowany prezesem firmy. W ciągu tej dekady dokonał przejęć, w tym polskiej firmy budowlanej Budimex, firm usługowych Amey w Wielkiej Brytanii i Cespa w Hiszpanii oraz operatora lotniskowego BAA, obecnie znanego jako Heathrow Airport Holdings.

Wcześniej Grupo Ferrovial to hiszpańska międzynarodowa firma zajmująca się projektowaniem, budową, finansowaniem, obsługą (DBFO) i utrzymaniem infrastruktury transportowej oraz usługami miejskimi. Jest to spółka notowana na giełdzie i jest części indeksu giełdowego IBEX 35. Siedziba firmy znajduje się w Madrycie.Ferrovial działa poprzez cztery dywizje w ponad 5 krajach. Jej oddział Highway finansuje i obsługuje płatne drogi, w tym 407 ETR, North Tarrant Express, LBJ Express, Euroscut Azores i Ausol I. Sektor lotnisk rozwinął i wyprodukował lotniska w Heathrow, Glasgow, Aberdeen i Southampton. Jej firma budowlana projektuje i buduje roboty publiczne i prywatne, takie jak drogi, autostrady, lotniska i budynki. Sektor usług firmy nadzoruje utrzymanie i konserwację infrastruktury, obiektów i budynków, zbiórkę i utylizację odpadów oraz inne rodzaje usług publicznych.

Ferrovial = Budimex = zagłada puszczy

Cytat ze strony Ferrovial „W 2020 r. wprowadziliśmy nową strategię, która wyznaczyła moment zwrotny w kierunku strategicznym firmy, zmianę kursu w kierunku przekształcenia Ferrovial w bardziej zwinną, bardziej rentowną i lepiej pozycjonowaną organizację, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu i zatłoczenie miast, oraz pionier inteligentniejszej i zrównoważonej mobilności, która może oferować rozwiązania dla społeczeństwa.”

Akcjonariusze firmy Ferrovial

Akcje w wolnym obrocie 59.4%
Rijn Capital BV – a company controlled by Rafael del Pino, Chairman of Ferrovial 20.1%
Menosmares S.L.U. 8.1%
SiempreLara S.L.U. 5.0%
Blackrock INC. 2.8%
Soziancor S.L.U. 2.5%
Fidelity Intl. 2.0%

Budimex a działalność w Niemczech

Budimex jest obecny na rynku niemieckim od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie prowadził działalność budowlaną. Obecnie świadczy usługi podwykonawcze dla firm niemieckich w zakresie:
– produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych,
– produkcji prefabrykatów dla budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego,
– robót zbrojarskich,
– produkcji konstrukcji stalowych (do elektrowni, do budowy mostów, hal, kontenerów, zbiorników i maszyn).

Działalność w Niemczech nadzorują i koordynują działy:

Budimex SA
Biuro Rynku Niemieckiego
Oddział w Poznaniu
ul. Wołowska 92A
PL-60-167 Poznań
Polska
Tel. +48 61 8613205
Fax +48 61 8613273
info.poznan@budimex.pl


Budimex SA
Biuro Rynku Niemieckiego
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 24
PL-35-060 Rzeszów
Polska
Tel. +48 17 8506850
Fax +48 17 8624004
info.rzeszow@budimex.pl


Budimex SA
Biuro Rynku Niemieckiego
Oddział w Krakowie
ul. Z. Miłkowskiego 3/702
PL-30-349 Kraków
Polska
Tel. +48 12 2640330
Fax +48 12 2640331
info.pb@budimex.pl


Działy Rynku niemieckiego wspiera filia w Kolonii:
Budimex SA
Zweigniederlassung Köln
Pferdmengesstr. 5
D-50968 Köln
Tel. +49 221 9370220
Fax +49 221 3761799
info@budimex.de

 

UNIBEP S.A.

Ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

(48 85)731 80 00-03

(48 85) 730 68 68

biuro@unibep.pl


Grupa jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach: białoruskim i ukraińskim), posiada fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do krajów skandynawskich), działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi także
działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

Do budowy muru zarekomendowany przez Marka Chodkiewicza

Skłąd zarządu:

Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu
Sławomir Kiszycki
 Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

Adam Poliński Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Jan Mikołuszko Przewodniczący Rady Nadzorczej
Beata Maria Skowrońska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech Jacek Stajkowski Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Mariusz Bełdowski Członek Rady Nadzorczej
Michał Kołosowski Członek Rady Nadzorczej
Paweł Markowski Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Marian Kacprzyk. Członek Rady Nadzorczej


Unibep chwali się swoją ekologicznością. W raporcie o zrównoważonym rozwoju

(https://unibep.pl/attachments/article/3777/Raport%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%202020.pdf) możemy przeczytać m.in.:

Grupa Unibep deklaruje, że realizuje cele biznesowe z poszanowaniem środowiska
naturalnego oraz myślą o przyszłych pokoleniach
przy jednoczesnym optymalnym
zrównoważaniu działań biznesowych i postępujących zmian klimatycznych.


Na potrzeby realizacji powyższych celów przedsiębiorstwo zobowiązało się do:


• realizowania inwestycji w sposób zapewniający poszanowanie krajobrazu, terenów
chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych
• zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, m.in. poprzez identyfikację zagrożeń i
zarządzanie ryzykiem
• zabezpieczenia środowiska naturalnego oraz ochrony bioróżnorodności
• racjonalnego, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych przy uwzględnieniu
postępujących zmian klimatycznych
• ciągłego rozwoju i wzmacniania kompetencji kadry, a także angażowania ich w
działania na rzecz poprawy stanu środowiska
• wspierania wszelkich racjonalnych inicjatyw stron zainteresowanych w zakresie
ochrony środowiska naturalnego

Akcjonariusze firmy Unibep


Zofia Mikołuszko 25.09 %


Beata Maria Skowrońska 15.68 %


OFE Aviva Santander 9.75 %


OFE PKO BP Bankowy 8.66 %


Wojciech Jacek Stajkowski 7.13 %


Bożenna Anna Lachocka 7.13 %

razem 73.44 %


Unibep S.A. 9.98 %
TFI PKO S.A. 4.03 %
OFE Aegon 2.10 %
Leszek Marek Gołąbiecki 1.97 %
OFE Nationale-Nederlanden 1.51 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 1.12 %
OFE Allianz Polska 0.95 %
TFI Uniqa S.A. 0.71 %
TFI Opera S.A. 0.37 %
TFI Generali Investment S.A. 0.34 %
OFE Pocztylion Arka 0.28 %
TFI Pekao S.A. 0.24 %
TFI BNP Paribas S.A.
0.18 %
TFI Esaliens S.A. (d. Legg Mason) 0.14 %
DFE PKO  0.13 %
TFI Alior S.A.
0.06 %
Jan Mikołuszko 0.06 %
razem 24.17 %

Skład zarządu: (?)

Polimex- Mostostal

al. Jana Pawła II 12

00-124, Warszawa

Warszawa

+48 22 829 71 00

+48 22 829 74 00

kontakt@polimex.pl

Polimex Mostostal S.A. to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Firma działa na rynku od 1945 r. Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku

Mostostal Siedlce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Terespolska 12
08-110 Siedlce

Mostostal Siedlce wchodzi w skład grupy kapitałowej Polimex-Mostostal S.A.

Mostostal Siedlce to część grupy kapitałowej Polimex Mostostal.
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal składa się ze spółek prawa handlowego zależnych i stowarzyszonych o profilach: produkcyjnym i usługowym w sektorze energetycznym, nafta, chemia i gaz, budownictwo przemysłowe, infrastruktura i produkcja.
W skład Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wchodzi spółka Polimex Mostostal S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki Polimex Energetyka sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Mostostal Siedlce sp. z o.o. Sp. k., Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp.k., Polimex Infrastruktura sp. z o. o., Instal Lublin S.A., “Energomontaż Północ- Bełchatów” S.A. i Stalfa sp. z o. o.

Skład zarządu:

Prezes Zarządu: Tomasz Hapunowicz (związany z PiS)


Wiceprezes zarządu: Mariusz Gruda (wspófinansował kampanię samorządową PiS, łącznie na kwotę 25,6 tys. zł. Pracował w Zakładzie Utylizacji Odpadów i Agencji Rozwoju Miasta Siedlce)


Dyrektor ds produkcji: Bogusław Lipiński
Dyrektor ds handlowych: Tomasz Borzęcki

Również Mostostal Siedlce, produkujący elementy do mury mającego przedzielić puszczę, twierdzi że dba o ekologię.

Na stronie https://www.mostostal.siedlce.pl/o-firmie/odpowiedzialny-biznes/ czytamy:


W naszej codziennej działalności biznesowej kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz deklarujemy respektowanie zasad odpowiedzialności społecznej. Szczególny nacisk kładziemy na:


– poszanowanie środowiska naturalnego i zrównoważoną gospodarkę zasobami, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, stałe wydatki i inwestycje na ochronę środowiska;


Dzięki integracji celów społecznych z celami biznesowymi staramy się:


– identyfikować, przeciwdziałać i łagodzić możliwe negatywne skutki działalności naszej firmy oraz pogłębiać świadomość ekologiczną naszych pracowników oraz stron zainteresowanych.

WĘGLOKOKS S.A.

Ul.Mickiewicza 29

40-085 Katowice

Tel. 32 258 24 31

Tel. 32 251 54 53

info@weglokoks.com.pl


Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku jako Centrala Handlu Zagranicznego, zajmująca się głównie eksportem węgla kamiennego. Obecnie węgiel jest eksportowany głównie do krajów Unii Europejskiej, ale coraz silniej eksplorowane są rynki krajów Afryki Północnej i Azji Wschodniej. Działalność Firmy na rynku krajowym to przede wszystkim: handel produktami dla hutnictwa, dostawy magnetytu i flokulantów, materiałów dla górnictwa oraz handel biomasą i paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego.

Skład zarządu:

Prezes :Tomasz Heryszek

Wiceprezes do sp handlowych : Sławomir Brzeziński

Wiceprezes do sp. finansowych : Łukasz Śmigasiewicz

Wiceprezes do sp grupu kapitałowej : Marek Akciński

Rada nadzorcza spółki :

Piotr Czajkowski

Agnieszka Woźniak

Monika Stańczykowska

Jarosław Grzesik

Grzegorz Gretka

Kolejna firma z ekologicznymi postulatami w opisie

W statucie czytamy „ Doskonale rozumie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) i od lat realizuje działania z nią związane. Współcześnie gospodarka światowa wymaga od przedsiębiorstw, by działały wszechstronnie i elastycznie, a ich rozwój nie ograniczał się jedynie do osiągania celów ekonomicznych

Dlatego misją WĘGLOKOKS S.A. jest zapewnienie wysokiej staranności i dbałości w działaniach firmy na każdym jej szczeblu, to jest m.in. w: usługach, handlu, produkcji, z uwzględnieniem dialogu ze społecznością lokalną oraz troską o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.”
weglokoks.com.pl/o-nas/csr/

Skład kapitałowy grupy pod linkiem : https://weglokoks.com.pl/spolki-grupy/