Confronting War and Racism: Migration and Solidarity in Eastern Europe – discussion panel

W niedzielę, 12 czerwca, zachęcamy do udziału w panelu dyskusyjnym online, podczas którego uczestniczki i uczestnicy poruszą tematy pomocy wzajemnej i obrony terytorialnej w ramach sytuacji w Ukrainie, jej wpływu na ukraińską społeczność romską oraz migracji w Europie i związanym z nią rasizmem, w szczególności wobec migrantek i migrantów na granicy polsko-białoruskiej.

Po wystąpieniach nastąpi moderowana dyskusja, a następnie pytania i odpowiedzi od publiczności.

Godzina rozpoczęcia:
– 12.00 USA/Pacyfik
– 15.00 USA/Wschód
– 21.00 Europa Środkowa

On Sunday 12 June, we encourage you to take part in an online panel discussion, during which participants will address the topics of mutual aid and territorial defence in the context of the situation in Ukraine, its impact on the Ukrainian Roma community, as well as migration in Europe and related to it racism, especially towards migrants on the Polish-Belarusian border.

The speeches will be followed by a moderated discussion and then questions and answers from the audience.

Start time:
– 12.00 USA/Pacific
– 15.00 USA/East
– 21.00 Central Europe

Alternatywny link do nagrania na Kolektiva Media / Alternative link to the recording on Kolektiva Media